1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Γ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ ΄΄Ο ΑΚΡΙΤΑΣ