1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ