1

«Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Οικονομικού έτους 2023».