Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙ. ΕΤΟΥΣ 2024

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023
image_print