Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print