Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
image_print