Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών (Δ/νση Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print