Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών (Λειτουργικές Δαπάνες & Επενδύσεις) οικ έτους 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print