Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2018

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
image_print