1

Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας