Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2017

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print