Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print