Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00 € ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011
image_print