Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

EΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ_2_ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print