Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διόρθωσης της Πράξης Εφαρμογής 1/2012 της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Νέας Σεβάστειας Δήμου Δράμας που αφορά στην ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 050010102011

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
image_print