ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 10/2019 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019
image_print