Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για την διενέργεια ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας,, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2022

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print