Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print