Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print