Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015
image_print