Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014
image_print