Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου.

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012
image_print