Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
image_print