Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012
image_print