Έγκριση εγγραφών-διαγραφών μελών στο Κ.Η.Φ.Η του Δήμου Δράμας