Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1556/2018: “τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (χωρίς ικριώματα)”

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
image_print