Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1612/2018: “Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς ικριώματα”

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018
image_print