Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1622/2018: “Τοποθέτηση ικριωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις”

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
image_print