Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1695/2018: «Τοποθέτηση ικριωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις»

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018
image_print