Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1746/2018: «Τοποθέτηση ικριωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις»

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
image_print