Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΙΘ)

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018
image_print