Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, λ)εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018
image_print