Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις θ) τοποθέτηση ικριωμάτων

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018
image_print