Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018
image_print