Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, (Θ,ΙΘ).

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
image_print