Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (Θ), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ (ΙΘ)

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
image_print