Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1115/2018: “ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΕΡΒΟΥ 3-5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ”

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018
image_print