Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ) ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018
image_print