1

Έγκριση εξόδων φιλοξενίας αποστολής αδελφοποιημένου Δήμου Lauf Γερμανίας με τον Δήμο Δράμας.