Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print