Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
image_print