Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Αύγουστο έτους 2020.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print