1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Δεκέμβριο 2018