1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Ιούλιο 2021