Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάΐο έτους 2020

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print