1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για τον μήνα Αύγουστο 2021