1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για το μήνα Δεκέμβριο 2021