1

Έγκριση για τη μετατόπιση δικτύου φωτισμού στην κοινότητα Δράμας με τη μεταφορά δύο (2) ιστών στη Νέα Σεβάστεια στα ΟΤ 32 και ΟΤ 33.