Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση για την αντικατάσταση στύλου & κατάργηση επιτόνου στην ΤΚ Σκαλωτής

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print