1

Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην κοινότητα Ξηροποτάμου με την τοποθέτηση επτά (7) στύλων, έξι (6) ΦΣ S-17, ενός (1) μετρητή ΦΟΠ στον Υ/Σ ΔΕ-41, ενός (1) μετρητή ΦΟΠ στον Υ/Σ ΔΕ-45 και ενός (1) μετρητή ΦΟΠ στον Υ/Σ ΔΕ-17